gezichtsbehandelingen (2023)

Uiteraard doet de Dr.Hauschka therapeut dit volgens een nauwkeurig behandeltraject dat alle Dr.Hauschka therapeuten wereldwijd volgen. Dit wordt gewaarborgd door regelmatig bij te scholen. Zo begint elke afspraak met een voetenbad. Denk hierbij aan dieptereiniging, gezichtsverzorging met Dr.Hauschka maskers, kompressen en ampullen en uitgebreide verzorging voor mannen en vrouwen.

Wat de behandelingen van Dr.Hauschka zo uniek maakt, is het ritme. Wat de behandelingen van Dr.Hauschka zo uniek maakt, is hetTuin met geneeskrachtige plantenmaar ook bij de verwerking van gewassen voor onze Dr.Hauschka producten en onze WALA medicijnen.

Het belangrijkste onderdeel van elke Dr.Hauschka-behandeling wordt ook ondersteund door het bewegingsritme: lymfestimulatie met borstels. Ultradunne lymfecapillairen zijn belangrijk voor het transport van stofwisselingsproducten en overtollig weefselvocht. De zachte liefkozingen en liefkozingen van uw therapeut Dr.Hauschka stimuleren, ontspannen en lossen blokkades op. De stof kan zichzelf reinigen door afvalstoffen af ​​te voeren. Zuurstof en voedingsstoffen komen sneller in de cellen.

Hoe weten we dit allemaal?Isabel SiegmundEmil Vodder en zijn vrouw Estrid, de oprichters van Dr.Hauschka Cosmetics, ontwikkelden deze holistische schoonheidsbehandeling in Stockholm in de jaren 50 door medische en esthetische kennis te combineren en handmatige borstelmassage te leren - de Dr.Hauschka borstelmassage.

(Video) CYSTIC ACNE TREATMENT | WALK-IN FACIAL FOR GRADE 3 AND 4 ACNE WITH PRO TIPS | LICENSED ESTHETICIAN

In 1971 leidde Elisabeth Sigmund de eerste schoonheidsspecialiste op volgens haar methode. Inmiddels zijn er meer dan 1.900 Dr.Hauschka therapeuten werkzaam in zo'n 25 landen. Naast gezichtsbehandelingen en gezichtsgymnastiek bieden ze ook aanlichaamsbehandelingenen make-up masterclasses.

Veel therapeuten van Dr.Hauschka zijn ervan overtuigd dat ze de mooiste baan ter wereld hebben. Begrijpelijk, toch?

Mevrouw Schöbel, er zijn tientallen jaren verstreken sinds de ontwikkeling van Dr.Hauschka behandelingen. Zijn ze nog modern? Of is het nodig om ze aan te passen aan het huidige leven?

(Video) TRYING THE BEST FACIALS IN TORONTO PART 8.5: radford studio (milia removal)

Manuela Schöbel: Onze klassieke Dr.Hauschka-behandeling is moderner dan ooit. En het is uniek, alleen al omdat alles met de hand wordt gemaakt. We gebruiken geen apparaten of machines. We werken met onze handen en met lymfestimulatie met borstels. Met onze handen hebben we zo'n geweldig effect dat we geen naalden of apparaten, UV-licht of iets dergelijks nodig hebben. Deze efficiëntie bereiken we door de bijzondere eigenschap dat we niet kneden, knijpen, persen of manipuleren, maar werken met onze ademende handen.

handen ademen? Kunt u dat nader toelichten?

De aanraking volgt een ritme zoals ademhalen. Als we mensen aanraken, behandelen we ze met respect en enige afstand. En dat is te zien op de huid. We raken de man en zijn huid niet op een manipulatieve manier aan, maar door te ademen creëren we ritmische bewegingen in de man en zijn huidprocessen en brengen dan bewegingen op gang. Het is een drievoudige onderdompeling, compressie en release. Een komen en gaan, zoals ademen. Deze ritmische aanraking maakt onze Dr.Hauschka behandelingen uniek. Op de voorgrond staat niet de wil van de schoonheidsspecialiste, maar de persoon die haar behandelt met haar eigen behoeften.

Tijdens de schoonheidsbehandeling raakt hij de klant aan, maar komt niet te dicht bij haar. Ze raken de klant diep, maar met respect. Dat klinkt heel bijzonder. Hoe doe je dat?

De innerlijke houding van de Dr.Hauschka therapeut is bepalend voor het resultaat, maar ook haar fysieke betrokkenheid bij de cliënt. Niemand wil teveel gemanipuleerd worden. De cliënt ligt op de behandeltafel en onthult zichzelf. Sommige delen van uw lichaam zijn niet bedekt. Hierdoor ontstaat een intieme situatie. In deze situatie houden we een zekere ruimtelijke afstand aan. Zo letten we er bijvoorbeeld op dat je niet met één bil op de bank zit. In plaats daarvan staan ​​we altijd alleen, met een rechte rug en een houding die ons van elkaar scheidt. De aandacht die we aan de klant geven, brengt ons dichter bij elkaar, maar wel op een respectvolle manier. Vanuit onze houding benaderen we de klant voorzichtig. We leggen intensief contact en trekken ons daarna terug. Zo is er altijd een ontmoeting, die ook weer oplost.

Bijzonder aan Dr.Hauschka behandelingen is dat ze altijd beginnen met een voetenbad. Waarom is dat? Het is tenslotte gezichtsverzorging.

(Video) ACNE GEZICHTSBEHANDELING💆🏼‍♀️✨ DAILY VLOG 236❤️

Het was het idee van Elisabeth Sigmund om te beginnen met een voetenbad. Hij deed dit omdat zijn klanten vaak met koude voeten kwamen. Als delen van je gezicht geïrriteerd of rood zijn, zal de hele gezichtsbehandeling veel minder effectief zijn, tenzij je voeten warm zijn en de hitte nog steeds op je hoofd zit. En met een kruik krijg je je voeten niet zo lekker warm als met een voetenbad. Ook is een voetenbad een heel intiem moment dat ik deel met mijn cliënt. Zij zit met haar voeten in het voetenbad, ik zit op ooghoogte. Later is de situatie anders omdat de gast gaat liggen en de therapeut aan het uiteinde van de bank zit of staat. Trouwens, voeten zijn sowieso iets intiems. Zo is het voor tieners erg moeilijk om een ​​voetenbad te nemen. Als ik een speciale behandeling gebruik voor een onzuivere en ontstoken huid bij tieners, liggen ze het liefst op de bank in hun gympen. Zelfs als ze in een crop top komen of met een extra diepe halslijn. Het is erg moeilijk voor haar om zichzelf ertoe te brengen haar schoenen uit te doen. Maar het mooie is dat als ze zich op hun gemak voelen en hun schoenen uitdoen, ik altijd een diepe zucht hoor als ze hun voeten in het water dopen. Want een voetenbad is niet alleen wellness: klanten voelen dat hun hoofd lichter wordt. Na het voetenbad drogen we uw voeten voorzichtig af zonder ze te wrijven.

Bij de Dr.Hauschka behandeling hoort ook een gezichtsstoombad. We kennen het ook van andere schoonheidsbehandelingen. Maar bij Dr.Hauschka is dat net even anders.

Absoluut. Het is een zeer belangrijk onderdeel van de Dr.Hauschka behandeling. Ik noem het metreinigend masker, onze verborgen helden. Cliënten zijn gewend om tijdens behandelingen te gaan liggen. Maar we vinden het ideaal dat de klant rechtop zit, zodat ze niet alleen de stoom op hun gezicht krijgen, maar deze ook inademen via de gezichtssauna. Adem tegelijkertijd extracten in van heilzame planten zoals madeliefjes, Oost-Indische kers en toverhazelaar. De stoom werkt dan directer. Rechtop zitten, in- en uitademen zijn actieve processen. Dieptereiniging is een actief proces. En zet een ritme in gang. Ga eerst liggen, ga dan weer zitten en ook je ritmische systeem wordt erbij betrokken als je het gezichtsstoombad inademt. Dit maakt het inhalatie-gezichtsstoombad veel effectiever. En het minder pijnlijke schoonmaken achteraf.

(Video) Rituals gezichtsbehandeling

Dat de cliënt tijdens de behandeling actief moet zijn, klinkt ook heel bijzonder. Is het niet heerlijk om even helemaal tot rust te komen en jezelf in de handen van je schoonheidsspecialiste te leggen?

Actief zijn is essentieel voor het menselijk leven. Ook het ritme-idee en natuurlijk wat Elisabeth Sigmund wilde. Hij had al een mijlpaal bereikt in de behandeling met lymfestimulatie en gezichtsgymnastiek. Beiden stimuleren één activiteit: het zelfgenezend vermogen van je huid. Het gaat niet alleen om gemasseerd, gestoomd en geolied worden. We activeren niet alleen mensen, maar ook hun huid. Dit is voor mij de essentie van Dr.Hauschka behandelingen en wat ons onderscheidt van andere behandelmethoden.

Dr.Hauschka therapeuten werken in zo'n 25 landen over de hele wereld. Zijn er verschillen in behandeling?

Dr.Hauschka behandelingen zijn wereldwijd identiek. We hebben een internationaal bord gevormd waarop we alle behandelstappen in woord en beeld vastleggen. We doen dit om de kwaliteit te waarborgen, maar ook om ervoor te zorgen dat onze kennis niet verloren gaat en we de nalatenschap van Elisabeth Sigmund behouden. Het resulterende boek, waarin alles over de behandeling staat, is alleen beschikbaar voor onze 40 internationaal actieve trainers. Elk boek is gecodeerd. En als iemand besluit om niet meer voor ons als coach te werken, geeft hij ons het boek terug.

Maar zijn er verschillen in klantbehoeften van land tot land?

Klanten in Israël hechten veel belang aan dieptereiniging. Je zou niet tevreden zijn zonder ons gezichtsstoombad en reinigingsmasker. De klassieke Dr.Hauschka-behandeling en gezichtsgymnastiek zijn erg populair in Frankrijk. Italiaanse vrouwen houden van de onzeDe afbeelding, maar staan ​​ook open voor lichaamsverzorging, want dat vinden ze heel belangrijk. Sinds kort hebben wij een beenverstevigende behandeling ontwikkeld, bijvoorbeeld voor vrouwen met cellulitis. In Italië wordt deze behandeling meestal gereserveerd in het voorjaar, voor het begin van het badseizoen. In Italië hebben we ook een herencoach, onze enige man in het internationale coachingteam. Fantastisch hoe je Dr.Hauschka daar vertegenwoordigt.

(Video) Cenzaa| luxe gezichtsbehandelingen met huidverjongend resultaat

Over mannen gesproken: ook mannen komen bij Dr.Hauschka therapeut. Hebben zij een andere behandeling nodig dan vrouwen?

Nee, we hebben geen extra behandeling nodig voor de man. Wij kijken naar de mensen. En als een man niet zo lang wil liegen, krijgt hij gewoon een kortere versie van de behandeling. Mijn ervaring leert echter anders. Ik had een leuke ontmoeting met de man van een cliënt die de Klassieke Dr.Hauschka behandeling cadeau had gekregen van zijn vrouw. Deze behandeling duurt twee uur. En ik ben nog nooit bij een schoonheidsspecialiste geweest. Na de behandeling zei hij niets. Nadat de klant vertrokken was, vroeg ik me af of hij het leuk vond terwijl ik aan het schoonmaken was. Drie dagen later vond ik een bericht op mijn voicemail. Dat ze nog nooit bij een schoonheidsspecialiste was geweest en het zich heel anders had voorgesteld. Maar sindsdien voelde haar huid alsof ze elke dag een vers gewassen pyjama aantrok. Onze behandeling spreekt echt de hele persoon aan. Omdat het gevoel op de huid een innerlijk gevoel beschrijft.

Videos

1. gezichtsbehandeling
(Beauty Salon Larina)
2. Armen krijgt zijn eerste schoonheidsbehandeling: “M’n huid voelt nu zó zacht aan!”
(Winq Magazine)
3. Gezichtsbehandeling LOOkX
(beautygloss)
4. Gezichtsbehandeling Salon Emma Passchier
(Emma Passchier)
5. Gezichtsbehandelingen | Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve
(LeeuwerikHoeve Tube)
6. BOOK A VEGAN FACIAL IN TORONTO
(Taylor Frankel)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 03/21/2023

Views: 6148

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.